Novosti


PREDAVANJE “PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE” U GRADSKOJ VIJEĆNICI 19.11.2014. U 17.30 SATI

UDRUGANADA1

Udruga žena operiranih dojki NADA-RIJEKA djeluje već dugi niz godina sa ciljem okupljanja i pomoći ženama oboljelima od raka dojke, obiteljima i svim zainteresiranima na području prevencije, liječenja, te psihološke i ostalih potrebnih oblika pomoći.

Trenutno provodimo projekat: „Prevencija – rano otkrivanje raka dojke“ na području Primorsko-goranske županije, sufinanciran od strane Grada Rijeke,  PGŽ i Ministarstva Zdravlja. Glavni cilj projekta je organizirano, kontinuirano, i što masovnije educirati žensku populaciju za samopregled dojki radi prevencije tj. proširiti preventivno djelovanje i utjecati na rano otkrivanje raka dojki. Specifični ciljevi projekta su: 1.otkriti tumor što ranije (kad je manji od jednog centimetra); 2.ukazati na potrebu brzog reagiranja u slučaju pronađenih promjena na dojci; 3.razviti naviku redovitog samopregleda dojki; 4.smanjiti smrtnost; 5.trajno educirati sve djevojke i žene naše županije pa i šire, koje to budu željele o zdravlju dojki i sve češćem oboljenju od raka dojke.

Projekat provodimo u suradnji sa Općinama i Gradovima PGŽ, te srodnim udrugama, na način da nam Općina osigura prostor, te obavijesti i pozove zainteresirane građane. Radionica traje cca 60 minuta i više, ovisno o zainteresiranosti sudionika, predavači su predsjednica Udruge Nada Katherine Trinajstić, Prof.dr.sci.Marija Petković,dr.med. – onkolog, Emina Grgurević-Dujmić dr.med., spec.radiolog i volonterke Miranda Zakarija, Elvira Čubrić. Radionica izgleda: – predstavljanje Udruge Nada-Rijeka; izlaganje o problemu bolesti raka dojke, važnosti prevencije, tijeku liječenja; praktično vježbanje otkrivanja raka dojke (palpacija) na nastavnom modelu – lutka; pitanja i odgovori, zaključna riječ – navela je predsjednica udruge Katherine Trinajstić.

 

OSOBNA ISKAZNICA

UDRUGE ŽENA OPERIRANIH DOJKI „NADA“-RIJEKA

 

 

Udruga  žena operiranih dojki Nada-Rijeka osnovana je u lipnju 1996.g. sa ciljem okupljanja i pomoći ženama nakon operacije od malignih bolesti dojke. Osnivači kluba bili su gđa Nadia Blašković-Morankić (prva predsjednica) i gđa. Elda Zamlić (tajnica). Radu Kluba volonterski se pridružio neuropsihijatar dr.Gino di Leonardi-Zamlić i pokrenuo grupu za psihološku pomoć. 2003.godine za predsjednicu je izabrana gđa Katherine Trinajstić koja sada u trećem mandatu obnaša dužnost predsjednice. Početkom 2008. godine Udruga Nada Rijeka preselila je u nove prostorije na adresi Milana Smokvine Tvrdog 5 na prvom katu, veličine 99,00 m2 u najmu Grada Rijeke.

Cilj udruge  je kroz svoj rad okupiti, educirati i pružiti psihološku, pravnu, logističku, humanitarnu pomoć i fizioterapiju što većem broju žena oboljelih i liječenih od raka dojke kao i njihovim obiteljima i drugim zainteresiranim osobama. Udruga provodi sveobuhvatni program pod nazivom „Nadom do zdravlja“ a cilj je pružiti oboljelima od malignih bolesti permanentnu psihološku pomoć i podršku kroz grupnu terapiju, individualnu terapiju, te obiteljski suport. Podizanje kvalitete njihova življenja, kroz organiziranje različitih aktivnosti kao što su fizikalna terapija, limfna drenaža, joga, likovne radionice, parlaonice, predavanja, susreti, izleti, promoviranje zdravog načina života i prehrane, i ostalo. Senzibilizacija javnosti za sveukupne probleme oboljelih od malignih bolesti kroz program Prevencije teških bolesti.

Trenutno provodimo slijedeće aktivnosti:

Prevencija i rano otkrivanje rada dojke

Voditeljica projekta je Prof.dr.sci. Marija Petković, dr.med – dopredsjednica udruge

Glavni cilj projekta je organizirano, kontinuirano, i što masovnije educirati žensku populaciju za samopregled dojki radi prevencije tj. proširiti preventivno djelovanje i utjecati na rano otkrivanje raka dojki. Otkriti tumor što ranije; ukazati na potrebu brzog reagiranja u slučaju pronađenih promjena na dojci; razviti naviku redovitog samopregleda dojki; smanjiti smrtnost; trajno educirati sve djevojke i žene naše županije pa i šire, koje to budu željele o zdravlju dojki i sve češćem oboljenju od raka dojke.

Radionice prevencije  organizirane su u suradnji sa srodnim udrugama, Općinama i Gradovima Primorsko-goranske županije, kao i mjesnim odborima Grada Rijeke. Projekt je financiran od strane Primorsko-goranske županije,Grada Rijeke,Grada Krka, Općine Dobrinj.

Psihološka podrška – pomoć oboljelima i njihovim obiteljima

Voditeljica projekta je Inka Miškulin, Prof.psiholog. Glavni cilj projekta jest pružiti ženama i njihovim obiteljima oboljelima od maligne bolesti važnu emocionalnu, praktičnu i psihološku podršku prije i nakon operacije raka dojke te tijekom oporavka. Kroz svakodnevno otvoreno savjetovalište, educiramo oboljele i njihove članove obitelji o raku dojke, tijeku liječenja, prognozama, te informacijama o ostvarivanju socijalnih i zdravstvenih prava, kao i važnosti psihološke podrške za sve osobe u sistemu;

Na grupama podrške razmijeniti iskustva s naglaskom na emocije koje je nova situacija proizvela kod oboljelih i kod njihovih članova obitelji, u svrhu normalizacije i lakšeg prihvaćanja istih savladati osnovne tehnike nošenja sa stresom, tehnike relaksacije i kontrole impulsa; Poboljšati kvalitetu komunikacije unutar obitelji. Pružiti individualnu psihološku pomoć i potporu ženama oboljelima od raka dojke, njihovim partnerima i djeci.

Financiran od strane Ministarstva zdravlja RH

Žena – ženi ( volonterke)

Interesna grupa za podršku oboljelih od raka dojke – uz pomoć psihologa, volontera Udruge “Nada”,  naše članice uključile su se u nemedicinski rehabilitacijski program osmišljen da pomaže ženama oboljelim od raka dojke u ranim fazama liječenja i rehabilitacije. Program je osmišljen na način da žena koja je prošla operaciju raka dojke, te je psihički i fizički rehabilitirana i ima diplomu o završenoj edukaciji , pruža emocionalnu i praktičnu pomoć novim bolesnicama kroz direktne kontakte i distribucijom pisanih informacija (brošure, letci i dr.). Naše volonterke jednom tjedno posjećuju Odjel opće kirurgije KBC Rijeka (srijedom između 17-18,30 sati) gdje kontaktiraju zainteresirane bolesnice sa područja cijele Primorsko-goranske županije a sve češće i susjednih županija.

Vježbam sa Nadom – fizikalna terapija

Uz nadzor fizioterapeuta – Maja Maržić odvijaju se postoperativne vježbe u svrhu smanjenja edema kao i poboljšanja fizičkog stanja članica. Provodi se limfna drenaža na aparatu i ručna limfna drenaža članicama, prema preporukama doktora. Održavaju se edukativne radionice o ponašanju nakon operacije, kako svojim odgovornim ponašanjem doprinjeti što bržem i boljem oporavku.  Aktivnosti su dostupne svim članicama kao i svim zainteresiranim osobama.

Ruke Nade – Kreativne radionice

Voditeljica radionica Katherine Trinajstić – predsjednica Udruge.

Udruga redovito organizira likovne-kreativne radionice u kojima članice  izrađuju predmete iz raznih materijala, kao oblik terapije – poticanje na jednako korištenje ruku, smanjenje edema, te mogućnost prekvalifikacije i pronalaska zaposlenja na zahtjevnom tržištu rada. Uradci su namijenjeni za humanitarnu prodaju i prikupljanje sredstava kako bi omogućile nesmetani, daljnji rad Udruge i samofinanciranje-oblik socijalnog poduzetništva. Projekat je financiran od strane PGŽ – Odjela socijalne politike i mladih.

Humanitarne akcije

Udruga žena operiranih dojki Nada Rijeka je članica koalicije protiv raka dojke Europa Donna neovisne i neprofitne organizacije čiji su članovi grupe i podružnice iz zemalja diljem Europe. U suradnji s organizacijom Europa Donna Hrvatska uključeni smo u humanitarnu akciju Dan narcisa kojom se kroz prodaju narcisa prikupljaju sredstva namijenjena prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Manifestacija se svake godine održava u više od 50 gradova diljem Hrvatske. Brojnim humanitarnim akcijama Udruga Nada prikuplja sredstva za svoje djelovanje, ali i za opremanje Klinike za kirurgiju i  Odjela onkologije KBC Rijeka.

Naše akcije:

–         Dan narcisa u ožujku

–         Dani svetog Vida u lipnju

–         Dan ružičaste vrpce, Dan zdravih dojki – u listopadu

–         Humanitarni koncert „Pjesmom za Nadu“ u studenom

–         „Božićna zvijezda“ – humanitarna prodaja u prosincu

Skip to content