Novosti


Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – IV. faza uređenja dijela plaže na Obali Petra Krešimira IV

PRETHODNO SAVJETOVANJE
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

IV. FAZA UREĐENJA DIJELA PLAŽE NA OBALI PETRA KREŠIMIRA IV.

Obavještavamo Vas da naručitelj Grad Novi Vinodolski namjerava pokrenuti otvoreni postupak javne nabave radova na uređenju dijela plaže na Obali Petra Krešimira IV. u Novom Vinodolskom.

Sukladno članku 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), na internetskim stranicama naručitelja www.novi-vinodolski.hr/javna-nabava/ naručitelj dana 18. prosinca 2017. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

  • opis predmeta nabave
  • tehničke specifikacije
  • kriterij za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
  • kriterije za odabir ponude
  • posebne uvjete za izvršenje ugovora

Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da zaključno sa 26. prosinca 2017. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: [email protected]

Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata izraditi izvješće, a koje će objaviti na svojim internetskim stranicama: www.novi-vinodolski.hr/javna-nabava/

NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI
NACRT TROŠKOVNIKA
IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU
Skip to content