Novosti


PREZENTIRAN PROJEKT „IZRADA STUDIJSKE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJA NOVI VINODOLSKI, CRIKVENICA I SELCE“

prez1

U Gradskoj vijećnici Novog Vinodolskog održana je prva prezentacija projekta „Izrada studijske i projektne dokumentacije za izgradnju vodokomunalne infrastrukture aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“. Prezentaciju je otvorila Sandra Ristić, voditeljica Odsjeka za projekte i EU fondove Grada Novog Vinodolskog, pozdravljajući nazočne gradonačelnika Olega Butkovića, predsjednika Gradskog vijeća Nevena Pavelića, direktore komunalnih poduzeća Vodovod Žrnovnica i Murvica sa suradnicima, predstavnike Grada Crikvenice i Vinodolske općine, predstavnike Hrvatskih voda, Zajednice ponuditelja odabranih za realizaciju projekta te Hidroprojekta  ING Rijeka.

prez2

 Sandra Ristić je uvodno kazala da je ugovor o sufinanciranju projekta  „Izrada studijske i projektne dokumentacije za izgradnju vodokomunalne infrastrukture aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“ potpisan 5. prosinca 2014. godine između Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda, nositelja projekta KTD Vodovoda Žrnovnica, partnera Grada Novi Vinodolski, Grada Crikvenice i Murvice, a rok za provedbu projekta je 30. lipnja 2016. godine.

prez6

 Naime, Ministarstvo poljoprivrede objavilo je u ožujku 2014. godine „Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)“. Na natječaj su se prijavili Grad Novi Vinodolski i Grad Crikvenica, zajedno sa svojim komunalnim društvima KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. i KTD Murvica d.o.o.

 Projekt se sastoji od tri glavna elementa – izrade studijske dokumentacije, projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa. Svaki od elemenata je vrlo složen, a odabrana zajednica ponuditelja: Rijekaprojekt vodogradnja d.o.o., Hidroprojekt – ING d.o.o., SL Consult, Flumming d.o.o., TEH projekt hidro d.o.o., Institut IGH Zagreb, Hidroexpert d.o.o i još sedam kooperanata koji uspješno prate dinamički plan provedbe.

 Direktor KTD Vodovoda Žrnovnica Igor Uremović kazao je da je vrijednost Ugovora za usluge izrade studijske i projektne dokumentacije sustava odvodnje otpadnih voda – Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica, Selce, za izgradnju vodnokomunalne infrastrukture 12.345.000 kuna (bez PDV-a), od toga Ministarstvo poljoprivrede, Kohezijski fond sudjeluje s 85 posto odnosno s 10.493.250 kuna, Murvica d.o.o. Crikvenica  s 10 posto odnosno s 1.234.500 kuna, a s 5 posto KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski odnosno 617.250 kuna.

prez7

 Rijekaprojekt – Vodogradnja d.o.o. Rijeka nositelj je ponude odnosno vodeći je član Zajednice ponuditelja. Ugovorom su definirane aktivnosti odnosno dokumentacija potrebna za realizaciju projekta: Studija izvedivosti i prijavni dokument, procjena utjecaja na okoliš, Aplikacijski paket, Istražni radovi, Geodetski projekt, Elaborat prava služnosti, Idejni projekt, Glavni projekt, Izrada dokumentacije za nadmetanje te Promidžba i vidljivost. Direktor Vodovoda Žrnovnica Uremović dao je opis planiranog stanja po aglomeracijama.

prez4

Tako, aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce planirana je za korištenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za ukupno 60 tisuća stanovnika, za 57 kilometara sanitarnog kolektora, 41 kilometar vodovodne mreže, izgradnju 11 novih crpnih stanica i rekonstrukciju četiri crpne stanice. Od toga, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) za Novi Vinodolski planira se za 20 tisuća stanovnika, 20 kilometara kolektora sanitarne odvodnje, 15 kilometara vodovodne mreže, izgradnju 5 novih crpnih stanica i rekonstrukciju dvije crpne stanice, za Crikvenicu se UPOV planira na bazi 30 tisuća stanovnika, 30 kilometara sanitarne odvodnje, 21 kilometar vodovodne mreže, izgradnju pet crpnih stanica i rekonstrukciju jedne crpne stanice, a za Selce je UPOV planiran na bazi od 10 tisuća stanovnika, sedam kilometara za otpadne vode, 5 kilometara za vodoopskrbu, izgradnju jedne crpne stanice i rekonstrukciju jedne crpne stanice.

Studiju izvedivosti  prezentirao je Luka Jelić, direktor Hidroprojekta – ING, koja se sastoji od tri elementa – analize postojećeg stanja i potreba, analize komunalnih poduzeća te tehničkih rješenja i opcijske analize – izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uz rekonstrukciju pripadajućeg sustava vodoopskrbe i odvodnje. Kao najisplativije Jelić smatra dva odvojena sustava – Novi Vinodolski te Crikvenica i Selce s Vinodolskom općinom. Vrijednost čitavog projekta je 37 milijuna eura.

 

 

Skip to content