Novosti


PRIHVAĆENE III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog prihvatilo je na svojoj 4. sjednici, održanoj 31. listopada, III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2013. godinu, s četiri glasa SDP-a protiv. Izmjene proračuna obrazložio je Zoran Tomić, pročelnik Upravnog odjela za financije, koji je istaknuo da se izmjene provode zbog odustajanja od prodaje objekta “Srićine kuće”, a rješenje preseljenja Komunalnog društva Ivanj  d.o.o. potražit će se u sklopu poslovne zone. Zatim, proračun se mijenja i zbog toga jer su stručne službe Grada pripremile  za ovu jesen i početak sljedeće godine četiri prijave na natječaje i to iz područja turizma za financiranje projektne dokumentacije plaže ispred Parka Ivana Mažuranića, uređenje samog parka i uređenje plaže na “Bribirskoj obali”, a iz područja poduzetništva  za infrastrukturu Poslovne zone Zapad. Za potrebe prijavne dokumentacije bilo je potrebno planirati prihode i rashode, kako je predloženo u izmjenama proračuna – naglasio je Tomić. Ostale promjene su manjeg značaja i odnose se na redovno funkcioniranje gradske uprave. Uz to, prihvaćen je i Plan razvojnih programa za investicije financirane iz strukturnih fondova, a sve u smislu obvezne natječajne dokumentacije. U sklopu rasprave, Saša Đujić pitao je kada će na dnevni red Vijeća doći izvješće revizije o poslovanju Grada, a odgovoreno je da je to izvješće stiglo u Grad dan uoči održavanja sjednice.

zeljak72

Gradsko vijeće prihvatilo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski što je obrazložila Vesna Mrzljak, pročelnica Upravnog odjela za urbanizam i razvoj. Izmjene se odnose na plan uređenja luke otvorene za javni pormet u uvali Muroskva, budući da je Županijska lučka uprava utvrdila da područje izgradnje te luke premašuje planiranu granicu određenu Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski. Izmjene su i u dijelu koji se odnosi na vodoopskbni sustav naselja Breze, za što je KTD Vodovod Žrnovnica pristupio ishođenju dozvole za gradnju.

Prihvaćena je i Odluka o izradi II. Izmjena UPU-a naselja Novi Vinodolski prema kojoj se smanjuje područje rekreacijske namjene na morskom dijelu uvale Muroskva, budući da je predviđena izgradnja luke otvorene za javni promet u Muroskvi.

Gradsko vijeće je prihvatilo i Odluku o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Kragač, čemu su se usprotivili vijećnici SDP-a, smatrajući da je predviđena cijena četvornog metra, koju je procijenio sudski vještak, preniska.

U sklopu aktualnog sata na početku sjednice, predsjednik Gradskog vijeća Neven Pavelić čestitao je Saši Đujiću na izboru za predsjednika Gradske organizacije SDP-a Novog Vinodolskog i Snježani Klaić na izboru za predsjednicu Ogranka HNS-a Novi Vinodolski. Tonica Radić, SDP, tražila je da se sjednice Vijeća održavaju izvan radnog vremena. Mihael Jovanović, SDP, pitao je zašto nije raspisan natječaj za Savjet mladih i kada će biti raspisan, a Marko Sokolić, SDP, tražio je da Vijeće raspravlja o izvješću o proteku turističke sezone. Sašu Đujića, SDP, zanimao je sastav Komisije za razvoj zaleđa i troškovi rada komisije te odluka o tome te je zapitao što je s gradnjom marine u Novom Vinodolskom. Tonica Radić pitala je i ostatusu stanara u bivšem hotelu Klek, koji je prodan i uskoro će se rušiti, a Neven Pavelić rekao je kako se Grad zalaožio za sve stanare. 

Skip to content