Novosti


Prijave za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku 2020./202. traju do 20. srpnja 2020. godine

Dječji vrtić Fijolica objavio je  Poziv za upis djece u programe vrtića i jaslica za pedagošku 2020./2021. godinu i to za sljedeće programe:

cjelodnevni 10-satni program vrtića

cjelodnevni 10-satni program jaslica.

Prijave se zaprimaju od 1.7.2020. do 20.7.2020. godine. Roditelji mogu podnijeti prijavu za upis zajedno sa svom popratnom dokumentacijom neposredno na donjem ulazu u Vrtić (ubaciti u žuti sandučić), putem pošte ili elektroničke pošte na sljedeću e – mail adresu: [email protected]

Detaljne informacije  o pravu i prednosti za upis kao i potrebnoj dokumentacija pročitajte na sljedećoj poveznici.

Skip to content