Novosti


PRILOZI ZA NOVLJANSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON KRSTA ZORIČIĆA

Tekst s usvojenim ispravcima i dopunama daje se na uvid javnosti, prije tiskanja, od danas, 8. lipnja 2020. godine do 6. srpnja 2020. godine. 

Ispavke i dopune dostaviti na [email protected] ili u Maticu umirovljenika (utorak-petak od 8,30 -11,00 sati).

 

Prilozi za Novljanski biografski leksikon Krsta Zoričića
Skip to content