Novosti


Primorsko – goranska županija objavila Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti

Dana 27. travnja 2023. godine Primorsko – goranska županija objavila je Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa mjera za razvoj poduzetništva Primorsko – goranske županije za razdoblje 2022. – 2025.“ u 2023. godini.

Predmet Javnog poziva su sljedeće mjere:

  • Mjera 3.1. – Sufinanciranje troškova opreme – prerađivačke djelatnosti

Prihvatljivi prijavitelji: mikro i mali poduzetnici malog gospodarstva registrirani u RH sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, koji su prema NKD 2007 (NN 58/07 I 72/07) registrirani za područje C (Prerađivačka industrija), Odjeljak 10-32 (izuzev skupine 10.7) koji imaju registrirano sjedište, obavljaju djelatnost te se aktivnost ulaganja provodi na ruralnom području PGŽ.

  • Mjera 4.3. – Poticanje energetske učinkovitosti

Prihvatljivi prijavitelji: mikro i mali poduzetnici malog gospodarstva registrirani u RH sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji imaju sjedište i obavljaju djelatnost na području Županije, a koji su u pripremi dokumentacije za ulaganje u korištenje obnovljivih izvora energije koji imaju registrirano sjedište, obavljaju djelatnost te se aktivnost ulaganja provodi na području PGŽ.

  • Mjera 5.1. – Potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima – potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo (Gorski kotar i Otoci)

Prihvatljivi prijavitelji: mikro i mali poduzetnici malog gospodarstva registrirani u RH sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo ili imaju novoosnovan obrt ili trgovačko društvo, te koji posluju ili i imaju registrirano sjedište na području mikroregije Gorski kotar ili području otoka (registrirani nakon 1.1.2022.).

Prijavitelj se može prijaviti na samo jednu mjeru unutar objavljenog Javnog poziva.

Neprihvatljivi prijavitelji: oni koji se bave primarnom poljoprivrednom djelatnosti i ribarstvom (osim šumarstva), pravnom djelatnosti, djelatnosti kockanja i klađenja, financijskom djelatnosti, djelatnosti osiguranja, poslovanja nekretninama, upravljačkom djelatnosti, savjetovanjem u vezi s upravljanjem.

Rok za podnošenje prijava je 29. svibnja 2023. godine.

Sve detalje o natječaju možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.pgz.hr/projekt_program/javni-poziv-poduzetnicima-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-iz-programa-mjera-za-razvoj-poduzetnistva-primorsko-goranske-zupanije-za-razdoblje-2022-2025-u-2023-godini/.

Skip to content