Novosti


Pristupa se izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Kargač

Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Kargač (Službene novine PGŽ, broj: 49/09 i 53/09) Grad Novi Vinodolski kao nositelj izrade prostornog plana 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da se pristupilo izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Kargač

             O prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Kargač provest će se javna rasprava koja će biti objavljena u službenom glasilu i dnevnom tisku najmanje osam dana prije početka rasprave.

KLASA:    350-01/09-01/7
URBROJ:2107/02-01-12-3

Novi Vinodolski, 23.10.2012.

Skip to content