Novosti


PROGRAM KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Na osnovi Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine, Državnog proračuna RH i zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2016. godinu i Zakona o državnim potporama, Ministarstvo turizma provodi Program Konkurentnost turističkog gospodarstva.

Predmet programa je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizacija poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju produljenja sezone, očuvanja radnih mjesta, novog zapošljavanja, rasta i razvoja turističkog giospodarstva.

Ciljevi programa usklađeni su s akcijskim planovima Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine vezanih za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, kroz: razvoj ponude složenih /inovativnih /kreativnih turističkih proizvoda, povećanje razine zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljenje sezone u destinacijama, povećanje prosječne potrošnje po danu boravka, povećanje razine zaposlenosti i samozapošljavanja, umrežavanje s drugim pružateljima turističkih usluga na destinacijskoj razini i unapređenje međunarodne prepoznatljivosti.

Za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa planirana su sredstva u proračunu Ministarstva turizma u ukupnom iznosu od 23.700.000 kuna.

Korisnici su subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i/ili zadruge), OPG-i – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge, fizičke osobe – privatni iznajmljivači. 

Više o tome pročitajte na linku:

Program Konkurentnost turističkog gospodarstva

Skip to content