Novosti


PROGRAM PODUZETNIK GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2014.g. – Javni poziv

GRAD NOVI VINODOLSKI u suradnji s ZAGREBAČKOM  BANKOM d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10 objavljuje

J A V N I   P O Z I V

poduzetnicima i obrtnicima na podnošenje zahtjeva za kreditiranje prema

PROGRAMU PODUZETNIK GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2014.g. 

Korisnici kredita po ovom Programu mogu biti postojeći poduzetnici i poduzetnici početnici koji imaju sjedište na području Grada Novi Vinodolski i koji namjeravaju ulagati na području Grada Novi Vinodolski, i to: obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, ustanove, udruge, fizičke osobe u slobodnim zanimanjima, obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

KREDITNI POTENCIJAL: 5.000.000,00 kn

Krediti se odobravaju:

poduzetnicima sa sjedištem na području Grada Novi Vinodolski, te poduzetnicima koji ulažu na području Grada Novi Vinodolski, za poticaje postojećih i to u svrhu:

 • kupnje građevinskog i pripadajućeg zemljišta, te uređenje infrastrukture,
 • ulaganja u poljoprivredu, za kupnju poljoprivrednog zemljišta, dugogodišnje nasade i osnovna stada ili jata,
 • kupnje, izgradnje, uređenja ili proširenja gospodarskih objekata,
 • nabave opreme ili pojedinih dijelova opreme,
 • nabave prijevoznih sredstava ili plovila u funkciji poduzetništva,
 • obrtnih sredstava u funkciji investicije ili za unapređenje poslovanja (do 30% od odobrenog iznosa kredita, osim kod refinanciranja ili refundacije postojećih kredita), o čemu odluku donosi Banka,
 • refinanciranja postojećih nepovoljnih kredita ili refundacije ranije uloženih sredstava korištenih za slične namjene do 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za korištenje kredita, o čemu odluku donosi Banka.

Krediti se ne odobravaju za:

 • kupovinu udjela u trgovačkim društvima,
 • ulaganja u kockarnice i igračnice,
 • ulaganja u vrijednosnice,
 • financiranje ekološki neprihvatljivih projekata,
 • ulaganja u trgovačku djelatnost,
 • ulaganja u ugostiteljsku djelatnost, čija je primarna djelatnost točenje pića.

JAVNI POZIV

Skip to content