Novosti


PROJEKT ZAVRŠNA SANACIJA ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA DUPLJA ULAZI U POSLJEDNJU FAZU POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIUH SREDSTAVA

Grad Novi Vinodolski je 31. prosinca 2018. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike podnesao projektni prijedlog Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Duplja, na Poziv Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada (KK.06.3.1.04), a koji se financira iz Kohezijskog fonda.

Projektni prijedlog proteklih je dana upućen u IV. fazu – donošenje Odluke o financiranju.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 8.518.452,00 kn, a očekivani iznos odobrenih EU sredstava je 7.240.684,20 kn, odnosno 85%. Iz nacionalne komponente očekuje se 851.845,20 kn bespovratnih
sredstava.
Provođenjem sanacije i zatvaranjem odlagališta neopasnog otpada Duplja odlagalište će se sanirati sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama, također vizualno će doći do promjena u prostoru jer će se otpad prekriti brtvenim slojem i ozeleniti, a spriječit će se daljnji negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje.

Skip to content