Novosti


Projekti Grada Novog Vinodolskog u 2016. godini financirani bespovratnim sredstvima i financijskim pomoćima

U 2016. godini Grad Novi Vinodolski aplicirao je projekte prema regionalnim i nacionalnim tijelima, te ujedno i realizirao projekte za koje su mu odobrena bespovratna sredstva i pomoći temeljem natječaja iz 2015. godine, što sveukupno čini 7,7 milijun kuna, a ukupna vrijednost samo ovih projekata iznosi 12,9 milijuna kuna.

Uređenje plaže na Bribirskoj obali uživa kontinuiranu potporu Ministarstva turizma, u tekućoj je godini realizirano 688.600 kuna odobrenih u prethodnoj, a za 2016. godinu odobreno je dodatnih 900 tisuća kuna za nastavak.  Primorsko-goranska županija također je potpomogla projekt u financiranju vlastitog udjela Grada s dodatnih 200 tisuća kuna.

Dovršen je i projekt uređenja raskrižja županijske ceste ŽC5064 i sabirne ceste Poslovne zone ZAPAD, za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u 2016.godini izdvojilo 220 tisuća kuna, a Primorsko-goranska županija 500 tisuća kuna.

U tijeku je sanacija kule Kvadrac koju Ministarstvo kulture sufinancira s 300 tisuća kuna, a također je u tekućoj godini potpomoglo i rad naših ustanova i udruga u kulturi sa 73 tisuće kuna. Za programe i manifestacije u području kulture i sporta Primorsko-goranska županija izdvojila je 34 tisuće kuna, a uprihodovano je i 43.500 kuna od donacija poduzetnika.

 

Primorsko-goranska županija sufinancirala je i dvije sanacije plaža s 39.900 kuna, te polaganje cijevi za širokopojasnu mrežu s 30 tisuća kuna.

Velik udio u odobrenim bespovratnim sredstvima ima svakako iznos od 4,6 milijuna kuna kojim je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao Izgradnju pretovarne stanice Duplja te uređenje ulazno-izlazne zone.  Primorsko-goranska županija potpomogla je projekt sa 100 tisuća kuna za financiranje vlastitog udjela.

Na samom kraju godine uređeno je dječje igralište na Bribirskoj obali, koje je INA sufinancirala s 25 tisuća kuna, a ukupna vrijednost svih radova na igralištu iznosi 170 tisuća kuna.

Grad Novi Vinodolski prati sve natječaje i javne pozive na kojima može konkurirati, a u 2016.  prijavljeno je mnogo projekata i programa, no prolaznost je tek 50%. Najčešći razlog odbijanju prijava su kriteriji poput indeksa razvijenosti, broja stanovnika, mogućnost financiranja samo 1 projekta iz istog poziva, nedostatna raspoloživa sredstva pojedinih fondova. Najveće razočaranje za Grad i ustanove u kulturi u 2016. godini je odbijanje projekta Kolajna novljanskog blaga u visokoj 4.fazi provjere projekta, zbog nepostojanja važeće Strategije razvoja turizma na razini županije kao ni na lokalnoj razini. No, plan pripreme projektne dokumentacije i aplikacijskih paketa za 2017. godinu već postoji, nastavlja se s aktivnostima, radi se na doradama projektnih ideja i na pripremama novih, uključujući i prekograničnu suradnju.

Iznosima odobrenima u 2016. godini treba pribrojiti i 4,9 milijuna kuna bespovratnih sredstava koje je KTD Vodovod Žrnovnica u partnerstvu s Gradom Novi Vinodolski povukao od Ministarstva poljoprivrede za projekt izgradnje sanitarne odovodnje dijela naselja Mikulja i Pod Sv.Mikulj, a koji je i Primorsko-goranska županija podržala s dodatnih 150 tisuća kuna. Također, za projekt Aglomeracija Novi Vinodolski-Crikvenica-Selce Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je u 2016.godini dodijelilo 1,1 milijun kuna za sufinanciranje lokalnog udjela.

Skip to content