Novosti


PROJEKTI GRADA NOVOG VINODOLSKOG

 

Grad Novi Vinodolski, u suradnji s Poduzetničkim centrom “Vinodol”, uključen je u niz projekata koji su kandidirani za sredstva iz europskih fondova. Grad Novi Vinodolski je zajedno sa Općinom Vinodolskom i Gradom Crikvenicom, te koordinatorom projekta Poduzetničkim centrom „Vinodol“d.o.o., uključen u veliki projekt „Kulturni identitet na mediteranskom teritoriju“ (u sklopu Programa kulture 2007.-2013.), a čiji je nositelj općina Sermide iz Italije (projekt prijavljen 7. studenog). To je veliki projekt  sa budžetom većim od dva milijuna eura, u kojem sudjeluju lokalne samouprave, ustanove, instituti, fakulteti i agencije iz čak 6 mediteranskih zemalja (Italija, Španjolska, Francuska, Slovenija, Hrvatska i Grčka). Radi se o višegodišnjem projektu od  5 godina.  Iz Hrvatske uz Poduzetnički centar  „Vinodol“  i naše tri lokalne samouprave, još sudjeluju Sveučilište u Zadru i Grad Biograd na moru.

zeljak56

Aktivnosti projekta podijeljene su u četiri tematske cjeline (ljudi, poslovi i tradicija, lokalne izvrsnosti i okolica) i provodit će se od 2014.- 2017. godine, na način da će svaka tema biti obrađena jedne godine. Naše lokalne zajednice uključile su se u projekt tako da svake godine jedan grad bude nositelj jedne teme te da jednu godinu zajednički nositelj budu sve tri lokalne jedinice.

 Ukoliko prijavljeni projekt bude naredne godine prihvaćen visina dobivenih sredstava za provedbu projektnih aktivnosti od 2014. do 2017. bit će 150 tisuća eura.

Grad Novi Vinodolski odlučio je započeti s ozbiljnijim pripremama projekata koji bi bili prihvatljivi za EU financiranje, ali i jačanjem vlastitih kapaciteta za pripremu i provedbu projekata. Grad raspolaže s određenim fondom projekata i projektnih ideja koji su uneseni u županijsku bazu projekata, a koji predstavljaju osnovu za stvaranje „zalihe projektnih prijedloga“  za iduće razdoblje.

Potrebno je  pripremiti svaki pojedini projektni prijedlog za financiranje iz odgovarajućeg EU izvora financiranja prema relevantnim uvjetima natječaja i traženim formatima. Grad Novi Vinodolski ima 45 projekata koji se nalaze u županijskoj bazi projekata.

Grad Novi Vinodolski je izrazito turistička sredina i destinacija te je slijedom toga bilo kakav projekt nemoguće ne gledati u kontekstu turističkog sektora i turističke ponude. Dapače, ovo se čak treba naglašavati jer svaki projekt, pored (ili prije) uobičajene koristi koju donosi kvaliteti života lokalne zajednice, najčešće ujedno doprinosi i jačanju turističke ponude.

Slijedom navedenog, Grad Novi Vinodolski pripremio je i prijavio na natječaj Ministarstva turizma dva projekta iz županijske baze projekata i to ; „Uređenje plaže na „Bribirskoj obali““ i „Turističko-rekreacijska zona“.

zeljak112

Cilj projekta; „Uređenje plaže na „Bribirskoj obali““  je podizanje atraktivnosti Novog Vinodolskog kao turističke destinacije na državnom i međunarodnom nivou, te povećanje turističke ponude Novog Vinodolskog  i poboljšanje tržišne pozicije kroz izgradnju plaže.

Projekt uređenja „Turističko-rekreacijske zone“ obuhvaća uređenje dviju osnovnih namjenskih zona – kopnene površine i akvatorija. Projekt obuhvaća plažu Kavana – Lopar – Crveni križ i park Ivana Mažuranića. Na kopnenom dijelu prostora unutar granica obuhvata DPU-a predviđeno  je uređenje tematskog parka,  obalne šetnice i pristupne ceste sa parkiralištem. Obalna crta i pripadajući akvatorij urediti će se u 6 funkcionalnih cjelina kojima će se osigurati ugostiteljsko-plažni i sportsko-rekreacijski sadržaj. Ciljevi ovog projekta su povećanje plažnog kapaciteta, proširenje turističke ponude, te diversifikacija usluga.

zeljak113

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU najavilo je za kraj 2013. godine raspisivanje otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za javnu poslovnu infrastrukturu. Cilj ove sheme je pružiti podršku lokalnoj i regionalnoj samoupravi i drugim prihvatljivim korisnicima u izgradnji/dogradnji javne poslovne infrastrukture kojom se pridonosi privlačenju poduzetnika, osobito MSP te stvaranju novih radnih mjesta,  i  u izgradnji/dogradnji javne turističke infrastrukture, osobito one kojom se pridonosi produljivanju turističke sezone, razvoju selektivnih oblika turizma, raznolikosti turističke ponude, razvoju gospodarstva i stvaranju novih radnih mjesta. Grad Novi Vinodolski pripremiti će i prijaviti projekt „Poslovna zona Zapad“ na navedeni natječaj.

LAG “Vinodol”

Tri susjedne lokalne jednice – gradovi Novi Vinodolski, Crikvenica i Vinodolska općina pristupili su kao osnivači, s ostalim osnivačima, osnivanju Lokalne akcijske grupe – LAG-a Vinodo, koja djeluje u sastavu Poduzetničkog centra Vinodol.

LAG “Vinodol” prošao je na IPARD natječaju – Mjera 202 te ostvario prava na financijsku potporu za 2013. i 2014. godinu u maksimalnom iznosu od 900 tisuća kuna. Naime, LAG “Vinodol”  prijavio  se na objavljeni natječaj IPARD programa – Mjera 202, koja obuhvaća pripremu i provedbu lokalnih strategiju ruralnog područja te prolaskom na tom natječaju ostvario je pravo na povlačenje sredstava iz EU, potrebnih za provođenje različitih projekta važnih za lokalnu zajednicu te osigurao akreditaciju koja mu daje pravo izdavanja Pisma preporuke za ostale IPARD projekte, usklađene s Razvojnom strategijom LAG-a, čime prijavitelji IPARD projekata sa LAG područja ostvaruju 30 dodatnih bodova.(od mogućih maksimalnih 100 bodova).

Uspjeh akreditiranja LAG-a “Vinodol” od  strane Agencije tim je veći, što je to jedan  od najmlađih LAG-ova u RH, i što je jedini LAG, koji je akreditiran na području Primorsko goranske županije.

Bit će izazov osigurati projekte za naprijed navedena sredstva, što je i osnovna zadaća LAG-a “Vinodol”, koji će edukacijom svojih članova, kao i stanovništva na područjima koje pokriva pokušati osigurati čim više projekata. .

Posebno je važno istaknuti da LAG “Vinodol” ima 50 osnivača, odnosno 54 člana( te je i sve više ineresa za članstvo u LAG-u).

Inicijativu za osnivanje LAG-a pokrenuta je od strane  Poduzetničkog centra „Vinodol“, imajući u vidu važnost njegova osnivanja , kao preduvjet povlačenja sredstva iz strukturnih fondova EU za ruralni razvoj! 

U procesu osnivanja LAG-a stvorena je pozitivna atmosfera i jednoglasna podrška javnog sektora, posebno Grada Novi Vinodolski, Grada Crikvenice i Vinodolske poćine, koji su na svojim vijećima donijeli odluku o pristupanju LAG-u Vinodol, kao osnivači i nositelji samog LAG-a – rekao je mr. Ivica Jerčinović, koordinator LAG-a i direktor Poduzetničkog centra Vinodol.


Skip to content