Novosti


Prostorni plan uređenja – II ponovljena javna rasprava

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju, Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru,  Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski  objavljuje da 06. lipnja 2005. godine započinje PONOVLJENA JAVNA  RASPRAVA O PRIJEDLOGU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVI VINODOLSKI, koja će trajati od 06. lipnja do 06. srpnja 2005. g.

Djelovanje Narodne čitaonice

O djelovanju Narodne čitaonice sačuvana je brojna dokumentacija u obliku knjiga zapisnika. Godinu dana nakon osnutka i donošenja Statuta 1845. godine, počinju politički pritisci, te čitaonica prestaje sa radom po raspuštanju upravnog odbora i postavljanju povjerenika. Nakon pada apsolutizma zalaganjem starih članova Čitaonica je 1864, godine obnovljena. Godine 1879. postaje članicom Matice hrvatske.

Narodna čitaonica sudjelovala je u skoro svim značajnim kulturnim i drugim akcijama u ovom kraju i šire: potaknuto je utemeljenje Pjevačkog društva “Stjenjak”, koje kasnije prerasta u Pjevačko i tamburaško društvo “Mažuranić”, utemeljeno je tamburaško društvo “Zvonimir”, limena glazba, priređivale su se različite priredbe. 1899. godine sređena je knjižnica za što je bio zadužen poznati kulturni djelatnik i učitelj Maks Potočnjak. Kroz sve godine svog djelovanja čitaonica je bila pretplaćena na sve važnije hrvatske listove.

1958. godine objavljena je Spomen-knjiga Narodne čitaonice, koja je zaboravu otela niz sadržaja i podataka iz starije i novije povijesti Novog Vinodolskog. II. spomen knjiga izdana je 19 godina kasnije, a sadržavala je “pisme novljanskog kola i druge novljanske narodne pisme”.

Skip to content