Novosti


Prvi četrtak – „tusti“ – Prvo napovidanje dovcen i dovican

Mesopustari večeras, u noćnim satima, oko 22 sata nadalje, po prvi puta izlaze iz mesopustarije u civilnoj robi i s osnovnim instrumentima. Izvode svoju mesopustarsku zogu „Još Hrvacka ni propala“, te kreću s Prvim napovidanjem dovcen i dovican – podrugljivo prvo oglašavanje udaje po mesopustarima sparenih udovica i udovaca (što će često izazvati reakciju nezadovoljnih takvim oglašavanjem ili tek nezadovoljnih dodijeljenim im parom). Napovida se na ukupno jedanaest križanja po gradu.

 

Skip to content