Novosti


Raspored događanja – sezona 2009.

Kao i svake godine tako i ove ljeto će biti bogato kulturnim, sportskim i zabavnim programima.

Svakodnevni životni tempo ne ostavlja nam puno prostora za osvrtanje u prošlost, no istovremeno samo ostvareni i mjerljivi rezultati naših aktivnosti iz proteklog razdoblja su jedino mjerilo našeg uspjeha ili neuspjeha. Inicijative i rezultate koje smo kao gradska uprava Novog Vinodolskog poduzimali u protekle četiri godine moguće je prikazati na dva načina; prvi, potkrijepljen s puno pokazatelja, brojki i informacija za čije razumijevanje je potrebno široko i multidisciplinarno stručno znanje i drugi način, jednostavan i slikovit, demistificirajući pri tome složenost funkcioniranja proračuna. Ova knjižica pred Vama je upravo prikaz našeg dosadašnjeg rada i planiranih aktivnosti za tekuću 2005. godinu na ovaj drugi, svima jasan i razumljiv način. U procesu stvaranja proračuna sudjeluju članovi Gradskog Vijeća, Poglavarstva, zaposlenici Gradske uprave i svi proračunski korisnici čije se aktivnosti financiraju iz proračuna. Cilj ove publikacije je Vas, naše sugrađane prikladnom informacijom čim više uključiti u proračunski proces i informirati o učinjenom. Što više Vaših inicijativa, prijedloga, ideja, ili projekata bude prezentirano našim stručnim službama, to će i proračun biti sve više Vaš proračun. U slučaju da niste sigurni kako, na koji način ili prema kome krenuti sa inicijativom i prijedlozima, svakodnevno Vam stoje na raspolaganju stručne službe Gradske uprave, Vaši predstavnici u Mjesnim odborima i osobno Gradonačelnik. Proračunski proces započinje već početkom svibnja ove godine za narednu godinu, pa se nadamo da će ova knjižica potaknuti sve Vas koji imate pitanja – da nas pitate, imate ideje – da ih izložite, imate kritike – da ih izreknete. Vi koji sudjelujete u punjenju proračuna svojim porezima, doprinosima i naknadama imate pravo znati, pravo sudjelovati i pravo kreirati. Stoga u ime tijela gradske vlasti i kao gradonačelnik Novog Vinodolskog zahvaljujem Vam na dosadašnjoj podršci u stvaranju ljepšeg i prosperitetnijeg Novog Vinodolskog i siguran sam u još bolje rezultate u narednom razdoblju.

Skip to content