Novosti


Razvoj Poslovne zone Zapad u Novom Vinodolskom

Danas u poslovnoj zoni posluje 15 privrednih subjekata u raznim djelatnostima poput cestovnog prijevoza robe, trgovine građevnim materijalom te gradnje i popravka brodova i čamaca.

 

Grad Novi Vinodolski kontinuirano radi na jačanju i širenju svoje poslovne zone, te ulaže u infrastrukturu kako bi omogućio kvalitetan razvoj gospodarstva na području grada i okolice.  Izgradnjom kompletne komunalne, energetske, elektro-komunikacijske i prometne infrastrukture, završeni su radovi na projektu Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture u Poslovnoj zoni Zapad – Novi Vinodolski. Povećani su tako kapaciteti poslovne zone i stvoreni preduvjeti za daljnji razvoj i nova ulaganja privrednih subjekata.

Projekt se odnosi se na dio poslovne zone Zapad, površine 12.71 ha, koji je djelomično izgrađen, a uspješnom aplikacijom osigurano je financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj, temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava ukupna vrijednost projekta određena je na 13.170.379,00 kuna, a odobrena EU potpora 6.625.130,32 kuna, odnosno 55% od nastalih troškova.

Položaj i prometna povezanost poslovne zone vrlo su povoljni pa se tako zračna luka na Krku nalazi samo 30 km od zone, morska luka u Rijeci je na 45 km, a spoj na autocestu na 30 km udaljenosti. Stoga je za očekivati da će poslovna zona uskoro dobiti nove korisnike uz nova zapošljavanja radnika.

Jadran impex trgovina građevnim materijalom korisnik je poslovne zone preko 10 godina, a njihov izvršni direktor  Marijan Večerina je istaknuo: „Za poslovanje i daljnji razvoj naše djelatnosti na području Novog Vinodolskog vrlo je bitno ulaganje u infrastrukturu poslovne zone. Pozdravljamo ovaj projekt koji nam je stvorio bolje i kvalitetnije uvjete rada kao i pristup našem prodajnom centru te očekujemo još bolje poslovne rezultate.“ 

Grad Novi Vinodolski poziva sve zainteresirane da posjete i novu web stranicu www.pzz-novivinodolski.hr i upoznaju se s ovim uspješno završenim projektom te mogućnostima za privredne subjekte zainteresirane za ulaganje i proširenje svojih aktivnosti u Poslovnoj zoni Zapad.

Skip to content