Novosti


REFERENT-KOMUNALNI REDAR: I. Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
Klasa: 112-02/22-01/1
Urbroj: 2170-11-07-22-4
Novi Vinodolski, dana 7. srpnja 2022. godine

I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

Temeljem Odluke pročelnika UO za komunalni sustav i prostorno planiranje, a uz suglasnost gradonačelnika od 23. lipnja 2022. godine, raspisan je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto referent- komunalni redar – 1 izvršitelj- m/ž, na određeno vrijeme od šest mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova uz obvezni probni rad od dva mjeseca, koji je objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Grada dana 24. lipnja 2022. godine.

Podnesena je jedna (1) prijava u roku i to:

FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski
– Prijava pravovremena, potpuna i ispunjava formalne uvjete propisane oglasom

Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa navedenim kandidatom provesti dana 12. srpnja 2022. godine s početkom u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan će se s kandidatom, ako za pismeni dio provjere znanja ostvari najmanje 50 % bodova, provesti intervju.

POVJERENSTVO:

1. Dijana Knez, predsjednik

2. Maja Stošić, član

3. Domagoj Kalanj, član

Skip to content