Novosti


Rekonstrukcija crpne stanice Ričina

Prije gašenja vatre u Du­plji, a također u povodu obilježavanja blagdana Sv. Filipa i Jakova, zaštitnika Novog Vinodolskog, ministrica Matulović Dropulić pustila je u rad re­konstruiranu crpnu stanicu Ričina, čiji je kapacitet pove­ćan s 80 na 160 litara u sekundi. To omogućuje odvod­nju svih fekalnih i dijela oborinskih voda iz čitavog Novog Vinodolskog, koje se priku­pljaju u crpnoj stanici, proči­šćavaju i crpkama ispuštaju u podmorski ispust 450 metara od obale na dubinu mora od 50 metara. Investicija je vri­jedna 1,6 milijuna kuna, a fi­nancirale su je Hrvatske vo­de, PGŽ i GKTD »Ivanj«.

Miljenko Žanić kaže da je iz Očevidnika brodica Lučke ispostave Novi Vinodolski vidljivo da su iz radionice PBD »Burin« i majstorske ruke Drage Žanića između 1952. i 1961. godine izašle sportske jedrilice tipa »Šljuka« (Snipe);: »Nevera« oznake NO 13, vlasništvo Drage Žanića, »Liganj« oznake NO 48, vlasništvo Srećka Kabalina, »Venera« oznake NO 55, vlasništvo Nikole Mudrovčića i »Bibica«, oznake NO 69 vlasništvo Davida Sokolića. Tu je flotu krasila i predvodila jedrilica tipa »Stela« (Star); »Roko« oznake NO 10 u vlasništvu pokojnog Franka Kriškovića, koji je u momentu osnivanja društva kao i pok. Fabijan Sokolić jedrio na »pasari na jedra«.

Skip to content