Novosti


SANDRA RISTIĆ, KOORDINATORICA AKTIVNOSTI VEZANIH ZA KANDIDIRANJE GRADSKIH PROJEKATA ZA SREDSTVA IZ EUROPSKE UNIJE

Moj zadatak je koordinirati sve aktivnosti vezane za razvojne projekte Grada, poput praćenja mogućnosti apliciranja, pripreme, prijave i provedbe projekata, suradnje sa Poduzetničkim centrom, ažuriranja baza i dr. Trenutno radimo na prijavi projekta „Infrastruktura poslovne zone Zapad“, a paralelno se pripremamo  za projekt „Rekonstrukcije javne rasvjete“. Među prioritetnim projektima izdvojila bih još projekte uređenja turističke infrastrukture, odnosno „Uređenje plaže na Bribirskoj obali“ i  „Turističko-rekreacijske zone“ po DPU Turist-Lopar-Crveni križ. Osim navedenih projekata, u bazi projekata Grada Novog Vinodolskog postoji još 40 projekata, a isti su usmjereni na zaštitu okoliša i uravnotežen regionalni razvoj – kaže Sandra Ristić, diplomirana ekonomistica – viši suradnik za europske fondove Grada Novi Vinodolski, ujedno i koordinatorica aktivnosti vezanih za kandidiranje gradskih projekata za sredstva iz europskih fondova, govoreći o projektima na kojima se trenutno radi.

zeljak152

Infrastruktura poslovne zone Zapad je projekt na kojem sada aktivno radimo. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije objavilo je  Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu.  Radi se o Operativnom programu Regionalna konkurentnost 2007-2013, koji je odobren Odlukom Europske komisije, a financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj.  Grad Novi Vinodolski tu prepoznaje svoju priliku za daljnji razvoj i unapređenje postojeće Poslovne zone Zapad.  Projekt je u potpunosti  spreman za provedbu, posjeduje svu potrebnu dokumentaciju, a procjena investicije iznosi 13 milijuna kuna. Ovim projektom, uz postojeće olakšice i kreditiranje poduzetnika koje Grad provodi, potaknuti će se proizvodne i uslužne djelatnosti, stvoriti će se uvjeti za nesmetan rad i korištenje zajedničke infrastrukture, a u konačnici se očekuje otvaranje novih radnih mjesta.

mir9

Pripremamo dokumentaciju za Rekonstrukciju javne rasvjete, a raspis natječaja očekujemo u prvoj polovici 2014. godine. Energetska učinkovitost jedan je od najčešće spominjanih pojmova u strateškim i programskim EU dokumentima, a ovim projektom Grad Novi Vinodolski kreće u postizanje ciljeva koje EU postavlja pred javna tijela. Osim jačanja i promoviranja energetske učinkovitosti, ovim projektom Grad Novi Vinodolski postići će kroz naredno razdoblje i uštede u gradskom proračunu.

Projekt  „Turističko-rekreacijska zona“ po DPU Turist-Lopar-Crveni križ je zapravo projekt koji se sastoji od nekoliko segmenata. Obuhvaća uređenje Parka Ivana Mažuranića u tematski park, uređenje šetnice i prilagodbe objekata ugostiteljske namjene, te uređenje plaže. Ovim kompleksnim projektom osigurao bi se atraktivan ugostiteljsko-plažni i sportsko-rekreacijski sadržaj, odnosno proširila bi se turistička ponuda i povećali bi se plažni kapaciteti, na što nas upućuje i Glavni plan razvoja turizma.

zeljak149

 „Uređenje plaže na Bribirskoj obali“ je projekt kojim se planira uređenje kupališnih površina i sunčališta, te postavljanje popratne infrastrukture. Ovim projektom ispuniti će se jedan od preduvjeta za razvoj predviđen Akcijskim planom razvoja turizma grada Novi Vinodolski.

Grad Novi Vinodolski uključio se i u zajednički projekt aglomeracije gradova Novi Vinodolski, Crikvenica i Općina Vinodolska za financiranje izrade nedostajuće projektne dokumentacije putem EU fondova, za sustav javne odvodnje odnosno proširenje postojeće mreže te izgradnju centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Projekt će se provoditi u suradnji sa Hrvatskim vodama.

Projekt  „Turističko-rekreacijska zona“ po DPU Turist-Lopar-Crveni križ prijavljen je 17. listopada 2013. na natječaj Ministarstva turizma za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekata jačanja konkurentnosti hrvatskog turizma kroz pripremu i izradu dokumentacije za projekte razvoja i unapređenja ukupne ponude turističkih destinacija, a koji će se kandidirati za sufinanciranje iz Strukturnih fondova EU.

zeljak117

Projekt „Uređenje plaže na Bribirskoj obali“ prijavljen je 4. studenog 2013. na natječaj Ministarstva turizma za  dodjelu sredstava iz Fonda za razvoj turizama – razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove. Za sada nemamo točnu informaciju kada će biti poznati rezultati.

Projekt “Kulturni identitet na mediteranskom teritoriiju”, je projekt u koji se Grad Novi Vinodolski uključio zajedno sa Općinom Vinodolskom i Gradom Crikvenicom, a koordinira ga Poduzetnički centar “Vinodol”. To je projekt u kojem sudjeluju lokalne samouprave, ustanove, instituti, fakulteti i agencije iz 6 mediteranskih zemalja-Italija, Španjolska, Francuska, Slovenija, Hrvatska i Grčka, a prijavljen je 7. studenog 2012. godine. Aktivnosti projekta podijeljene su u 4 tematske cjeline – ljudi, poslovi, tradicija, lokalne izvrsnosti i okolica. Ukoliko sredstva budu odobrena projekt će se  provoditi u razdoblju 2014. do 2017. godine.

zeljak153

Osim navedenih projekata, u bazi se još nalaze projekti vodifikacije naselja Breze, Gornji Zagon, Krmpote, za što je projektna dokumentacija gotovo spremna. Realizaciju projekta Izgradnje pretovarne stanice možemo očekivati do kraja 2016. godine. Uređenje Frankopanskog trga  u „Analizi i prioritizaciji razvojnih projekata Grada Novog Vinodolskog“ visoko je rangiran projekt, dokumentacija je djelomično spremna i projekt će zasigurno biti kandidiran na jednom od narednih natječaja za turističku infrastrukturu.

zeljak148

 

Skip to content