Novosti


SAVJETOVANJE: Nacrt Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kulture u vlaništvu Grada Novog Vinodolskog

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kulture u vlaništvu Grada Novog Vinodolskog. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 23. ožujka 2022. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na prednje navedene Nacrte prijedloga akata, putem O B R A S C A , a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected].
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

Izvješće o provedenom postupku savjetovanja

NACRT OPĆEG AKTA I OBRAZLOŽENJE

Nacrt Odluke s obrazloženjem

OBRASCI

O B R A Z A C – sudjelovanje u postupku

O B R A Z A C – izvješće o provedenom postupku

Skip to content