Novosti


SAVJETOVANJE: Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 20. veljače 2022. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na prednje navedene Nacrte prijedloga akata, putem  O B R A S C A, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected].
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

Izvješće o provedenom postupku savjetovanja

NACRT OPĆEG AKTA I OBRAZLOŽENJE

Nacrt Odluke s obrazloženjem

OBRASCI

O b r a z a c za sudjelovanje

OBRAZAC IZVJESCA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOSCU 

Skip to content