Novosti


SAVJETOVANJE: Nacrt Odluke o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za obračun komunalne naknade

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za obračun komunalne naknade. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 17. studenog 2022. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na prednje navedeni Nacrt prijedloga akata, putem O B R A S C A, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected]
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

Izvješće o provedenom savjetovanju

NACRT OPĆEG AKTA I OBRAZLOŽENJE:

Nacrt Odluke s obrazloženjem

OBRASCI:

OBRAZAC-sudjelovanje-u-savjetovanju

OBRAZAC-IZVJESCA-O-PROVEDENOM-SAVJETOVANJA-SA-ZAINTERESIRANOM-JAVNOSCU

 

 

Skip to content