Novosti


SAVJETOVANJE: Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Novog Vinodolskog za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Novog Vinodolskog za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 30. ožujka 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Novog Vinodolskog za razdoblje od 2017. do 2022. godine, putem Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected].

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.


NACRT PRIJEDLOGA OPĆEG AKTA:

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Novog Vinodolskog za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Obrazloženje uz Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Novog Vinodolskog za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju

OBRASCI:

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju

 

Skip to content