Novosti


SAVJETOVANJE: Nacrt prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2019. godinu

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2019. godinu, te Nacrtu prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa građenja uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 4. ožujka 2019. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrte prijedloga akata, putem OBRASCA, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected].

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

NACRTI PRIJEDLOGA AKATA:

Nacrt prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2019.

Nacrt prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa gospodarenja

Nacrt prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa građenja

Obrazloženje

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Primjedba – GDCK

Primjedba – Pavlešić

OBRASCI:

Obrazac – sudjelovanje

Obrazac – izvješće o provedenom postupku savjetovanja

Skip to content