Novosti


SAVJETOVANJE: Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2019. godinu

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2019. godinu, te Nacrtu prijedloga II. Izmjena i dopuna Programa građenja uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 18. lipnja 2019. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrte prijedloga akata, putem OBRAZAC, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected].

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

NACRTI PRIJEDLOGA AKATA:

1.) II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2019. GODINU

1.1.) IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA OBRAZOVANJA GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2019.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

1.2.) IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

1.3.) IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

1.4.) IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE SKRBI ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

1.5.) II. Izmjene i dopune Programa gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2019. godinu

2.) II. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

OBRASCI:

OBRAZAC-sudjelovanje-u-savjetovanju
Obrazac izvješća
Skip to content