Novosti


SAVJETOVANJE: Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 14. lipnja 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski, putem  Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću , a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected].

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

NACRT PRIJEDLOGA AKTA:

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski 

Obrazloženje

Izvješće o provedenom postupku savjetovanja

OBRASCI:

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju

Skip to content