Novosti


Savjetovanje: Nacrt prijedloga Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15, 69/22) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novog Vinodolskog. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 16. travnja 2023. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na prednje navedeni Nacrt prijedloga akata, putem obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja koji se nalazi u privitku, a na e-mail adresu Koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected].

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, Koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Nacrt općeg akta i obrazloženje
Obrasci:
Skip to content