Novosti


SAVJETOVANJE: Nacrt prijedloga Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 14. studenog 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu, putem OBRAZAC-sudjelovanje-u-savjetovanju-SPOMENIČKA-RENTA, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected].

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

NACRT PRIJEDLOGA OPĆEG AKTA:

Nacrt prijedloga Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu

OBRASCI:

OBRAZAC-sudjelovanje-u-savjetovanju-SPOMENIČKA-RENTA

OBRAZAC-IZVJEŠĆA-O-PROVEDENOM-SAVJETOVANJA-SA-ZAINTERESIRANOM-JAVNOŠĆU

 

Skip to content