Novosti


SAVJETOVANJE: Nacrt prijedloga Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2020. godinu

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o:

 1. Nacrtu prijedloga Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2020. godinu s Projekcijama za 2021. i 2022. godinu i sastavnim programima.
 2. Nacrtu prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 3. Nacrtu prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 4. Nacrtu prijedloga Plana raspodjele spomeničke rente

Uz nacrt prijedloga Proračuna, Proračun čine i njegovi sastavni programi:

 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Novi Vinodolski za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu
 • Program obrazovanja Grada Novi Vinodolski za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi Grada Novi Vinodolski za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu
 • Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Novi Vinodolski za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu
 • Program socijalne i zdravstvene skrbi za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu
 • Program zaštite i spašavanja Grada Novi Vinodolski za 2020. godinu
 • Program poljoprivrede, turizma, poduzetništva i obrtništva za 2020. godinu
 • Program gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2020. godinu

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 14. studenog 2019. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na prednje navedene Nacrte prijedloga akata, putem OBRASCA, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected].

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

Izvješće o provedenom savjetovanju

NACRTI PRIJEDLOGA AKATA:

Nacrt prijedloga Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2020. godinu s Projekcijama za 2021. i 2022. godinu i sastavnim programima
Nacrt prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Nacrt prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Nacrt prijedloga Plana raspodjele spomeničke rente

OBRASCI:

Obrazac – sudjelovanje
Obrazac – izvješće
Skip to content