Novosti


SAVJETOVANJE: Nacrt prijedloga Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o:

  1. Nacrt prijedloga Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu i sastavnim programima
  2. Nacrt prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  3. Nacrt prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  4. Nacrt prijedloga Programa građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu
  5. Nacrt prijedloga Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu
  6. Nacrt prijedloga Plana raspodjele spomeničke rente

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 14. studenog 2020. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na prednje navedene Nacrte prijedloga akata, putem OBRASCA, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected].

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

Nacrt prijedloga akta

Nacrt prijedloga Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu i sastavnim programima
Nacrt prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Nacrt prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Nacrt prijedloga Programa građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu
Nacrt prijedloga Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu
Nacrt prijedloga Plana raspodjele spomeničke rente

Obrasci

Obrazac – sudjelovanje
Obrazac – izvješće

Izvješće

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Skip to content