Novosti


SAVJETOVANJE: Nacrt prijedloga Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2019. godinu s Projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2019. godinu s Projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Uz nacrt prijedloga, Proračun čine i njegovi sastavni programi:

  • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Novi Vinodolski za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu
  • Program obrazovanja Grada Novi Vinodolski za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu
  • Program javnih potreba u kulturi Grada Novi Vinodolski za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu
  • Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Novi Vinodolski za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu
  • Program socijalne i zdravstvene skrbi za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu
  • Program zaštite i spašavanja Grada Novi Vinodolski za 2019. godinu
  • Program poljoprivrede, turizma, poduzetništva i obrtništva za 2019. godinu
  • Program gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2019. godinu

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 14. studenog 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2019. godinu s Projekcijama za 2020. i 2021. godinu, putem OBRAZAC-sudjelovanje-u-savjetovanju-PRORAČUN, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected]

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

NACRTI PRIJEDLOGA OPĆIH AKATA:

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

PRORAČUN GRADA NOVOG VINODOLSKOG ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. – opći dio

PRORAČUN GRADA NOVOG VINODOLSKOG ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. – posebni dio

OBRASCI:

Obrazac za sudjelovanje

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju

 

Skip to content