Novosti


Savjetovanje s javnošću: Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 17. studenog 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi, putem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: dino.sto[email protected].

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

NACRT PRIJEDLOGA AKTA:

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Obrazloženje

OBRASCI:

Obazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja

Obrazac o provedenom postupku savjetovanja

Skip to content