Novosti


Savjetovanje s javnošću: Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za obračun komunalne naknade

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za obračun komunalne naknade.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 17. studenog 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za obračun komunalne naknade, putem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected].

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

NACRT PRIJEDLOGA AKTA:

Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za obračun komunalne naknade

Obrazloženje

OBRASCI:

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja

Obrazac izvješća o provedenom postupku savjetovanju

Skip to content