Novosti


SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU: Nacrt prijedloga Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu s Projekcijama za 2019. i 2020. godinu


OBAVIJEST: Iz razloga ranijeg održavanja sjednice Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog, a u svezi s tim i ranije dostave materijala gradskim vijećnicima, skraćuje se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za jedan dan, što znači da predstavnici zainteresirane javnosti mogu dostaviti svoje prijedloge i mišljenja najkasnije do 6. prosinca 2017. godine.


Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu s Projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Uz nacrt prijedloga, Proračun čine i njegovi sastavni programi:

  • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu
  • Program obrazovanja Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu
  • Program javnih potreba u kulturi Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
  • Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu
  • Program socijalne i zravstvene skrbi za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
  • Program zaštite i spašavanja Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu
  • Program poljoprivrede, turizma, poduzetništva i obrtništva za 2018. godinu
  • Program gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2018. godinu

Na postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću zajedno s Proračunom i sastavnim Programima dostavlja se i Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 7. prosinca 2017. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu s Projekcijama za 2019. i 2020. godinu, putem OBRASCA za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, te na Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu, putem OBRASCA za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected].

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.


NACRTI PRIJEDLOGA OPĆIH AKATA:

Nacrt prijedloga Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018. s Projekcijama za 2019. i 2020. godinu – opći dio

Nacrt prijedloga Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018. s Projekcijama za 2019. i 2020. godinu – posebni dio

Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Proračuna za 2018. godinu sa Projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna za 2018. godinu


OBRASCI:

OBRAZAC za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018.

OBRAZAC za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018.

OBRAZAC izvješća o provedenom savjetovanju

 

 

Skip to content