Novosti


SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU: Nacrti prijedloga Programa građenja i Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu


OBAVIJESTIz razloga ranijeg održavanja sjednice Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog, a u svezi s tim i ranije dostave materijala gradskim vijećnicima, skraćuje se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za jedan dan, što znači da predstavnici zainteresirane javnosti mogu dostaviti svoje prijedloge i mišljenja najkasnije do 6. prosinca 2017. godine.


Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o:

  • Nacrtu prijedloga Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, i
  • Nacrtu prijedloga Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 7. prosinca 2017. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, putem OBRASCA za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, te na Nacrt prijedloga Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, putem OBRASCA za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected].

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.


NACRTI PRIJEDLOGA OPĆIH AKATA:

Nacrt prijedloga Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

Nacrt prijedloga Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju – Nacrt prijeloga Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

OBRASCI:

OBRAZAC za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – PROGRAM GRAĐENJA

OBRASCA za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – PROGRAM ODRŽAVANJA

OBRAZAC izvješća o provedenom savjetovanju

Skip to content