Novosti


SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU: Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu

GRAD NOVI VINODOLSKI

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

NACRT PRIJEDLOGA

II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2017. GODINU

 

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 19. listopada 2017. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novi Vinodolski putem OBRASCA za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected].

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Grad Novi Vinodolski će izraditi i objaviti na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Upravni odjel za financije i javnu nabavu dostavit će izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.


Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu – opći dio

Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu – posebni dio

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu – objavljeno dana 20. listopada 2017. godine

OBRASCI:

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Skip to content