Novosti


SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI 5. STUDENOG

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski, Neven Pavelić, zakazao je 29. sjednicu Vijeća za 5. studenog (ponedjeljak) u 10 sati. Na dnevnom redu je trinaest točaka. Gradsko vijeće će raspravljati o Prijedlogu Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novog Vinodolskog za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine, Prijedlogu Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje I – VI 2012. godine, Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2012. godinu, Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2012. godinu.

Gradsko vijeće će razmatrati i Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski, Prijedlog Odluke o Izmjenama Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Grada Novi Vinodolski, Prijedlog Izvješća KTD Vodovod Žrnovnica  d.o.o. za 2011. godinu.

 Na dnevnom redu je i Prijedlog Odluke o sklapanju prijateljstva Općine Molve i Grada Novog Vinodolskog, Prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora, Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine, Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja te načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja  s napuštenim i izgubljenim životinjama, Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o vrijednostima jediničnog iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, Prijedlog Odluke o Izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Novi Vinodolski te Imovinsko – pravni predmeti.

Skip to content