Novosti


Sprječavanje sukoba interesa dužnosnika Grada Novog Vinodolskog – objava u skladu s zakonom

Člankom 5.c. Zakona o  javnoj nabavi (NN110/07, 125/08) propisano da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa gospodarskim subjektom, ako čelnik tog tijela istovremeno obavlja upravljačke poslove u tom gospodarskom subjektu ili je vlasnik poslovnog udjela, dionica ili drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 20%.

Ugovori o javnoj nabavi sklopljeni protivno navedenoj odredbi ništavni su.

Ostalo

Predvidjeti češće špricanje protiv komaraca u ljetnim mjesecima s posebnim osvrtom na Šćedine zbog stoke, Pavlomir zbog peradarnika i akomulacije za napajanje poljoprivrednih površina.

Skip to content