Novosti


Sprječavanje sukoba interesa

Izjava na temelju odredbe članka 13. Zakona o javnoj nabavi

Radovi na uređenju glavne gradske ulice u dužini od cca 200 metara izvode se prema glavnom projektu kojeg je izradio arhitektonski biro Randić – Turato d.o.o. iz Rijeke, a za koje je ishođena i građevinska dozvola u veljači 2006. godine.

Skip to content