Novosti


ŠRU “VRULJA” Smokvica

Športsko ribolovna udruga “Vrulja”
Predsjednik: Josip Pahljina
Smokvica, Vrilo bb

Folklorna sekcije i sopilaši
Prva je započela rad folklorna sekcija, koja se održala do danas. Ujedno je u osnovnoj školi osnovana učenička folklorna grupa pod vodstvom Karmen Butorac i Vinke Šamanić. Stručna voditeljica folklorne sekcije bila je od samog početka Anka Mudrovčić, a od 1956. godine sekciju vode Milica Potočnjak i Pavica Ježić.
Ovu sekciju pratili su sopilaši koji kontinuirano održavaju probe i uključuju mlađe sopilaše.

Nošnje
Prva i osnovna briga i zadatak upravnog odbora KUD-a bilo je šivanje muških nošnji kojih tada nije bilo. Do 1951 sašiveno je petaestak ljetnih nošnji, dok su se zimske, prema ostacima nekadašnjih starih nošnji čiji su dijelovi bili sačuvani kod pojedinih novljanskih obitelji, počele šivati tek 1963. godine. Muške i ženske nošnje šivale su krojačice koje su se specijalizirale za šivanje nošnji, a to su: Mera Mrzljak – Jerkova, Kate Zoričić – Rožina, Marija Sokolić – Matijetinka, Marija Baran, Lela Kabalin i Ankica Jovanović.

Dramska i tamburaška sekcija
Dramska sekcija osnovana je nakon završetka drugog svjetskog rata. Priključena je KUD-u kod njegovog osnivanja i njom je rukovodio Srećko Kabalin. Ne zna se točno kada je prestala sa radom.
Tamburaška sekcija nekoliko je puta započimala i prekidala svoj rad. Prvi put pod vodstvom Rudolfa Piškulića 1952. godine 1954. godine nabavljene su nove tambure, a zborovođa je bio Dragutin Lenhard.

Pjevački zbor i klapa
Nakon drugog svjetskog rata okupljeni su preživjeli članovi nekadšnjeg pjevačkog zbora Mažuranić, te je oformljen zbor kojim je ravnao Ivan Potočnjak. Njegovim odlaskom u Zagreb, zbor prestaje sa radom do 1955. godine, kada ga dvije godine vodi Stanko Grilj. Zbor je opet pokrenut 1965. godine i djelovao je do 1989. pod vodstvom Jose Jelače. Nakon toga vođenje zbora preuzima Mira Rogić i vodi ga do 1993.godine.
1973. godine spontano je nastala i klapa koja je nastupila na MIK-u koji je održan u Novom Vinodolskom. Nakon toga su priključeni KUD-u gdje su nastupali do 1987. godine.

Gradska glazba
Limena glazba osnovana je 1955. godine, te ju je preuzelo vatrogasno društvo. Djelovala je šest godina. Kasnije inicijative za obnavljanje rada limene glazbe nisu uspijevale.

Jugoslavenski folklor
Sekcija jugoslavenskog folklora osnovana je 1984. godine, a vodila ju je Krunoslava Barberić. Istovremeno je započela rad i tamburaško-harmonikaška sekcija, te su te dvije sekcije zajedno uvježbavale nekoliko narodnih igara. Sekcije su prestale sa radom nakon dvije godine.

Potrebno je posebno istaći marljivi rad i zalaganje Antona i Pavice Ježić, kao i Davorina Ježića i Srećka Kabalina čijim se zalaganjem u toku svih ovih minulih godina održao rad KUD-a o osnutka do današnjih dana.

prema tekstu: 44 godine rada KUD-a «Ilija Dorčić”
Alfred Sokolić-Šarac, Novljanski zbornik, 1995.

Skip to content