Novosti


Statut Grada Novog Vinodolskog

Na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog, održanoj 15. srpnja 2009. godine donesen je Statut Grada Novog Vinodolskog.

Statutom se uređuje status i ustrojstvo Grada Novi Vinodolski i to: status, područje i granice, samoupravni djelokrug obilježja, pečati i Dan Grada, javna priznanja ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, imovina i financiranje, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, akti Grada i njihova objava, javnost rada, oblici suradnje i oblici povezivanja s jedinicama lokalne i područne samouprave u zemlji i inozemstvu, druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

Grad je samostalan u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom, a obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima.

DANI SPORTA I GLAZBE 22. – 31.07.2005.

Ovogodišnji Malonogometni turnir NOVI 2005 održava od petka 22. srpnja do nedjelje 31. srpnja, na igralištu malih sportova – Lokvica, a popraćen je kao i uvijek glazbenim zvijezdama domaćeg neba.
Dani sporta i glazbe Novi 2005. održavaju se u organizaciji Grada Novi Vinodolski i Konesa d.o.o., a sponzoriraju ih Jamnica i Bavaria. Sav prihod namijenjen je Udruzi “Svjetlo” Zadar koja brine o djeci i odraslima sa poteškoćama u razvoju.
Raspored događanja:
22. – 24.07. Turnir veterana

29. – 31.07. Međunarodni malonogometni turnir

Koncerti:

24.07. Dado Topić, Angels

26.07. Alen Islamović

28.07. Mišo Kovač

31.07. Neki to vole vruće i Psihomodopop

Organizaciju turnira potpomažu: Citroen, Fuji film, Asta jahting, Munja, Hoteli Novi, Retel.

Medijski pokrovitelji: Jutarnji, SN, Novi list, Narodni radio, Radio RI

Skip to content