Novosti


Strateška procjena utjecaja na okoliš za VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Na temelju Članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br. 3/17) te članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ br. 12/13, 18/14, 4/18, 3/20, 5/20 i 5/21) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog dana 2022. godine donosi

 

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

 

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. izmjene i dopune Plana provodi Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

 

Skip to content