Novosti


STRUČNO PREDAVANJE 7. SRPNJA – RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA I

Lokalna akcijska grupa Vinodol- LAG Vinodol organizira stručno predavanje “Program ruralnog rzvoja RH RH 2014.-20. – Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja”   koje će se održati u ponedjeljak, 07. srpnja 2014. u Novom Vinodolskom, u Gradskoj vijećnici, s početkom u 19 sati.
 
Predavanje će održati stručna konzultantica Tatjana Malečić-Pezelj iz Centumpercenta.
 
Republika Hrvatska donosi Program ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-20.g koji će sadržavati 16 mjera koje će biti raspisane kroz natječaje. Ovim predavanjem daje se naglasak na Mjeru 6. u kojoj će se moći kandidirati projekti za bespovratna sredstva i to kroz podmjere:
– 6.1. – potpora mladim poljoprivrednicima (Korisnici osobe starosti do 40 god,  – do 100% bespovratne potpore za projekt – kupnja stoke, materijalne imovine, strojeva, poljopr. zemljišta i sl.)
– 6.2. – Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na OPG-u (korisnici su OPG-ovi – ulaganja u turizam,preradu i  prodaju proizvoda, obrte i zanate,izradu suvenira, tradiciju – potpora do 100%)
– 6.3. – potpora razvoju malih poljopr. gospodarstava (korisnici su mala poljopr. gosp., a ulaganja u materijalnu imovinu, stoku, poljopr. zemljište, strojeve, opremu i sl. – potpora do 100% prihvatljivih troškova)
– 6.4. – Ulaganja u razvoj NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI u ruralnim područjima ( korisnici su gospodarski subjekti, zadruge ; ulaganja u turizam, ulaganja u obnovljive izvore energije, pružanje usluga u ruralnim područjima – IT centri, dječji vrtići, igraonice za djecu, sportsko – rekreativni centri, veterinarske usluge, pružanje usluga opskrbe stanovništva ruralnigh područja, usluga skrbi za starije i nemoćne osobe,… potpora je do 70% prihvatljivih troškova)
 
LAG Vinodol poziva sve zainteresirane da prisustvuju ovom izuzetno korisnom predavanju na kojem će se moći dobiti korisne informacije o mogućnostima iskorištavanja bespovratnih sredstava iz EU fonda za ruralni razvoj.
Skip to content