Novosti


Studija o utjecaju na okoliš Vjetroelektrane Breze

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša objavilo je početak JAVNE RASPRAVE Studije o utjecaju na okoliš zahvata – Vjetroelektrane Breze.
Javna rasprava će trajati od 8. lipnja do 7. srpnja 2011. a uvid u Studiju može se obaviti u Gradu Novi Vinodolski, Gradska Vijećnica, Trg Vinodolskog zakona 1/II radnim danom od 7,00 do 14,00 sati.

Javno izlaganje o Studiji će se održati u četvrtak 16. lipnja 2011., s početkom u 16,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog,  51250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš zahvata – Vjetroelektrana Breze. Primjedbe i prijedlozi mogu se upisivati u knjigu primjedbi na mjestu uvida do zaključivanja javnog uvida ili se u pisanom obliku mogu dostaviti Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Riva 10, te na E – mail adresu: [email protected] Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Sažetak za javni uvid
Skip to content