Novosti


Sufinanciranje mjesečne vozne karte učenicima srednjih škola

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 28/09) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Oleg Butković, dipl.ing., dana 28. rujan 2012. godine donosi

 

Z A K LJ U Č A K

 

                        1. Po dostavljenom spisku Autotransa  d.o.o. Rijeka učenika srednjih škola sa područja Grada Novog Vinodolskog, Grad Novi Vinodolski odobrava sufinanciranje 50 % obveze korisnika- roditelja,  mjesečne vozne karte koja preostaje nakon podmirenja preuzete obveze od strane Vlade RH po Odluci  od 23. kolovoza 2012. te preuzete obveze Autotransa d.o.o. (10%), a do pune cijene mjesečne učeničke putne  karte.

2. Sufinanciranje se odobrava od mjeseca listopada 2012. do zaključno mjeseca prosinca 2012. na koje razdoblje se odnosi i Odluka Vlade RH.

                        3. Grad Novi Vinodolski i Autotrans d.o.o. sklopit će ugovor o sufinanciranju prijevoza učenika s područja Grada Novi Vinodolski za razdoblje listopad – prosinac 2012. te će se za proračunsku 2013. sklopiti novi ugovor, a vezano s odlukom Vlade RH za 2013.

                        4. Odluka o sufinanciranju iz točke 1. i.2. ne odnosi se na već dostavljene spiskove korisnika prijevoza temeljem Odluke o socijalnoj skrbi.

                             GRADONAČELNIK

                              Oleg Butković, dipl.ing.

Zaključak

Skip to content