Novosti


SUFINANCIRANJE POKAZNIH KARATA UČENICIMA I REDOVNIM STUDENTIMA ZA 2011/2012

Uvjeti za sufinanciranje pokaznih karata za učenike i redovne studente:

Pretpostavke za ostvarivanje dugoročnih ciljeva Osnovna pretpostavka za ostvarivanje navedenih ciljeva je osiguravanje infrastrukture odnosno prostora za rad. Izdvajamo infrastrukturne potrebe za koje bi u što kraćem roku trebalo pronaći adekvatna rješenja:

Centar za kulturu Grada – Dom kulture (Ustanova u kulturi); kao: multimedijski prostor, kino dvorana, kazališna infrastruktura i komercijalni sadržaji u funkciji kulture. Projekt uključuje Frankopanski trg i sav okoliš.

Kuća Mažuranića ( današnji dječji dom ); kao: Galerijski prostor i izložbeni prostor Mažuranića, Otvorena komorna scena kulturnih događanja, Prostorije udruga u sastavu Centra za kulturu Grada, KUD “Ilija Dorčić”, Čakavski sabor-Katedra “Novljansko kolo”,Udruga “Fran Mažuranić”, Udruga “Bastardi” i dr., prostori za djecu(kazalište lutaka, različite radionice);, muzička škola, amatersko stvaralaštvo i dr.

Omladinski dom ( današnja Muzička škola, Udruženje obrtnika, Crveni križ i dr.za koje treba naći prostore);,kao: Omladinski klub (tribine, projekcije, alternativni sadržaji); i/ili Klub penzionera.

Montažna tribina za javne programe u Gradu.

Narodna čitaonica i knjižnica (Ustanova u kulturi); – Proširenje u prizemlje zapadnog dijela kaštela za: multimedijalni prostor, studijski prostor, spremište

Narodni muzej i galerija (Ustanova u kulturi); – Proširenje na zapadno krilo kaštela uz projektiranje posebnog ulaza u muzejske prostore i autonomiju kule Kvadrac (izložbeni i izletnički prostori, vidikovac );.

Hrvatski institut za ljudska prava (Udruga građana); – Prostornim i ljudskim potencijalom uz naučni pristup baziran na činjenici Vinodolskog zakona osigurati turističko komercijalne sadržaje vrednovanja izuzetne kulturne baštine.

Navedeni prostori u vlasništvu Grada svojim položajem i povijesnim značajem upravo daju zadatak prenamjene za kulturne potrebe. U dogovoru sa Primorsko-goranskom županijom, Grad Novi Vinodolski bi trebao u većoj mjeri sudjelovati u održavanju i obnavljanju spomenika kulture, prvenstveno Frankopanskog kaštela, Lediničke gradine, Pavlinskog samostana, Lopara i pastoralnih objekata. Pojedini od njih kao Lopar ili Ledinička gradina mogu doživjeti i komercijalnu revitalizaciju. Sljedeća važna pretpostavka su financijska sredstva. Trebalo bi nastojati da udio sredstava za redovne djelatnosti u kulturi u gradskom proračunu ne bude manji od 10 posto. Isto tako treba uspostaviti ravnotežu između izdvajanja za institucije i izdvajanja za programe u kulturi, te izgraditi sustav za vrednovanje kulturnih sadržaja .Uz to, u gradskom je proračunu potrebno predvidjeti i osigurati namjenska sredstva za investicije. Osim financiranja iz proračuna, treba poticati i druge načine financiranja kulture (županijski i državni proračun, sponzorstva i donacije i dr.);.

Skip to content