Novosti


SVEČANO OTVORENA LJETNA ŠKOLA ZA LJUDSKA PRAVA U NOVOM VINODOLSKOM

ljet01U Gradskoj vijećnici Novog Vinodolskog svečano je otvorena Ljetna školaza ljudska prava, koju će, do 8. rujna, pohađati dvadeset studenata pravnih fakulteta sveučilišta u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku i Mostaru. Skup je otvorio Eduard Kunštek, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, koji je ukazao na značaj održavanja ove škole i edukaciju budućih pravnika o zaštiti ljudskih prava, koji će, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju iduće godine, primjenjivati europsko zakonodavstvo.

 ljet03

Gradonačelnik Novog Vinodolskog Oleg Butković, pozdravljajući nazočne, kazao je da se nalaze na povijesnom mjestu gdje je 1288. godine potpisan Vinodolski zakon te istaknuo kako je Novi Vinodolski, koji je iznjedrio prvog bana pučanina Ivana Mažuranića, grad pismenosti i znanja. Realizaciju ovog projekta – Međunarodne škole za ljudska  prava u Novom Vinodolskom zajedno su prije sedam, osam godina pokrenuli Grad Novi Vinodolski i Pravni fakultet u Rijeci, a inicijator za osnivanje Hrvatskog instituta za ljudska prava u Novom Vinodolskom 1994. bio je prvi gradonačelnik Novog Zlatko Pavelić. – Krenuli smo zajedno s Primorsko – goranskom županijom u projekt da Novi Vinodolski postane regionalni centar za ljudska prava – zaključio je novljanski gradonačelnik Oleg Butković, zaželjevši svima uspješan rad u školi i ugodan boravak u Novom Vinodolskom.

ljet02

Nazočnima se obratila i Štefica Stažnik, zastupnica RH pred Europskim sudom za ljudska prava, kazavši kako Vlada Republike Hrvatske podupire ovaj projekt osnivanja regionalnog centra za ljudska prava u Novom Vindoolskom. – Pred nama je novi pravni poredak u kojemu ćete vi ulaskom Hrvatske u EU aktivno sudjelovati, a u kojemu će zaštita ljudskih prava biti regulirana na jedinstven način. Zbog toga je važno izučavati Europsku konvenciju za ljudska prava i Europski sud za ljudska prava – poručila je Štefica Stažnik  polaznicima Škole. Prorektor Riječkog sveučilišta Damir Zec kazao je da je Ljetna škola za ljudska prava značajna i zbog tri funkcije sveučilišta – obrazovanja, istraživačkog rada, koji tematikom utječe na društvenu zbilju hrvatske države i

društva i ono što će budući pravnici nositi i učiti tijekom čitavog života. – Učinite ovo društvo boljim, nego što ste ga naslijedili od nas – poručio je prorektor Damir Zec polaznicima Škole.

Svečanom otvorenju nazočni su bili Veljko Miškulin, predsjednik Županijskog suda Rijeka i prvi gradonačelnik Novog Vinodolskog Zlatko Pavelić. Za dobrodošlicu novljanski tenor Joso Butorac, uz klavirsku pratnju Marija Butorca, izveo je dvije pjesme.

Studenti pravnih fakulteta će tijekom pet dana Ljetne škole u Novom Vinodolskom izučavati razne vidove zaštite ljudskih prava te stjecati stručna znanja i vještine potrebne budućim pravnicima za poboljšanje njihove zaštite u vlastitoj domovini. U radu pete Ljetne škole  sudjeluju vodeći autoriteti s područja zaštite ljudskih prava iz zemlje i inozemstva.

Nakon svečanosti otvaranja Škola je nastavila s radom te je uvodnu, prvu temu – Opći uvod u Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, održala Maša Marochini s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rjeci. Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava tema je Štefice Stažnik, zastupnice RH pred Europskim sudom za ljudska prava. Profesor Douwe Korrf s Metropolitan Universty iz Londona govorit će o Pravu na život, a o Pravu na mirno uživanje vlasništva prof. dr. sc. Eduard Kunštek, dok će na temu Pravo na privatnost predavati prof. dr. sc. Miomir Matulović, s istog fakulteta. O temi Sloboda od mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kazne govorit će Maša Marochini, a o Pravu na pošteno suđenje, građanski aspekt Sanja Grbić s Pravnog fakulteta Rijeka. Na temu Pravo na pošteno suđenje, kazneni aspekt, studentima će predavati prof. dr. sc. Berislav Pavišić, Pavni fakultet Rijeka, a o Bitnim problemima naknade štete u hrvatskom pravu govorit će prof. dr. sc. Aldo Radolović iz Ustavnog suda RH. S temom Uloga domaćih sudova u zaštiti ljudskih prava s primjerima iz sudske prakse, polaznike Škole upoznat će Davorka Lukanović – Ivanišević iz Vrhovnog suda RH, o Zabrani diskriminacije prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava govorit će prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić, a o Vinodolskom zakonu i hrvatskoj pravnoj tradiciji prof. dr. sc. Željko Bartulović, oboje s Pravnog fakulteta u Rijeci.

Skip to content