Novosti


Sveti Filip i Jakov – Dan Novog Vinodolskog

Povodom Dana mjesta Novog Vinodolskog – Dana Sv. Filipa i Jakova – 1. svibnja, pripremljen je program obilježavanja koji će trajati od 27.04. – 08.05. 2005. godine.
Program obuhvaća predstavljanje našeg Grada u prijateljskoj Općini Mozirje, promociju knjige Davida Kabalina i dokumentarno-igranog filma o Ivanu Mažuraniću, kao i sportske i druge priredbe, te svete mise čast našeg zaštitnika. Sajam će trajati dva dana, a održat će se i Open bike event, te Mortadela cup.

Kontaktirajte upravne odjele:

Ured Grada
Ured Gradaobavlja stručne, pravne, protokolarne, savjetodavne, administrativno-tehničke poslove vezane uz rad Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela, socijalnu skrb, vodi kadrovsku evidenciju zaposlenih, vodi pisarnicu i arhivu grada, doprema i otprema poštu i vodi druge opće poslove.
Pročelnica Maja Pilepić, dipl.iur.
Adresa: Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski
Tel. 051 245 045, 091 245 0456
Faks. 051 244 409
E-mail: [email protected]

Upravni odjel za urbanizam i razvoj
Upravni odjel zaurbanizam i razvojobavlja slijedeće poslove: poticanje poduzetničke aktivnosti, osmišljavanje mogućnosti korištenja prostornih kapaciteta u vlasništvu Grada: osiguranje lokalnih potreba stanovnika u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, kulturi, športu i tehničkoj kulturi, u javnom zdravstvu, osiguranje uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom kroz urbanističko planiranje (priprema odluka o izradi i donošenju urbanističkih planova i projekata, organizacija izrade studija i elaborata, obavljanje imovinsko – pravnih poslova.
Pročelnica Vesna Mrzljak, dipl.iur.
Adresa: Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski
Tel. 051 245 045, 091 244 4091
Faks. 051 244 409
E-mail: [email protected]

Upravni odjel za financije
Upravni odjel za financije obavlja poslove planiranja, praćenja i naplate poreznih i neporeznih prihoda Grada, te prihoda utvrđenih posebnim zakonima, planiranje i praćenje izvršenja proračuna po programskim stavkama, vođenje analitičke i sintetičke knjigovodstvene evidencije, izrada proračuna i završnog računa proračuna.
Pročelnik Zoran Tomić, dipl.oec.
Adresa: Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski
Tel. 051 245 045, 091 244 4095
Faks.051 244 409
E-mail: [email protected]

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša
Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okolišaobavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na uređenje naselja, unapređivanje kvalitete stanovanja, zaštitu okoliša; izgradnju, održavanje i upravljanje poslovnim objektima u vlasništvu Grada; izgradnju i i održavanje lokalne infrastrukture; inspekcijske poslove iz oblasti komunalne djelatnosti; evidentiranje, obračun i fakturiranje neporeznih prihoda Grada iz oblasti komunalne djelatnosti, zakupa javnih površina, zakupa poslovnih prostora i najam stambenog prostora u vlasništvu Grada.

PročelnikTanja Komadina, dipl.oec.
Adresa: Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski
Tel. 051 245 970, 091 245 9701
Faks. 051 244 409
E-mail:[email protected]

Skip to content