Novosti


SVI ZAJEDNO PROTIV NELEGALNOG ODLAGANJA OTPADA

Iako se današnje društvo može pohvaliti s mnogo tehnoloških dostignuća koja svakodnevno pokazuju naš napredak, otpad ostaje problem s kojim se uvijek borimo. Otpad, kao nusprodukt načina života današnjeg čovjeka nije problem koji će nestati brzo te tako gledano i dugoročno predstavlja prijetnju okolišu, a samim time i budućnosti čovječanstva. Stoga, sve više se naglašava potreba pravilnog gospodarenja otpadom, kao načinom pravilnog zbrinjavanja i posljedične zaštite okoliša. Glavni principi kojima se vodi pravilno gospodarenje otpadom jesu: odvajanje otpada po vrstama kako bi se olakšala njegova kasnija obrada te sprečavanje stvaranja novog otpada.

Na  područja Grada Novog Vinodolskog miješani komunalni otpad se sakuplja od krajnjih korisnika iz posuda u njihovom vlasništvu, polupodzemnih spremnika sa sustavom identifikacije korisnika ili putem posebno označenih sivih vreća, a naplata se vrši po volumenu sukladno zakonskim odredbama. Otpad se odvojeno prikuplja po sistemu “od vrata do vrata”, te je za krajnje korisnike besplatan budući da se posebno označene narančaste i prozirne vreće mogu podignuti bez naknade, a sam odvoz se ne naplaćuje. Odvoz glomaznog otpada se vrši besplatno po pozivu korisnika, a u tijeku je i provođenje pilot projekta odvojenog prikupljanja biorazgradivog kuhinjskog otpada, te su u tu svrhu velikom broju korisnika besplatno dodijeljeni setovi za kućno kompostiranje.

Grad Novi Vinodolski donio je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13 i 73/17), Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ br. 2/18). njome su između ostalog propisane ugovorne kazne ukoliko korisnik postupa suprotno ugovoru o korištenju javne usluge.

Osim toga, Odlukom o komunalnom redu Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ br. 23/08, 39/08 i 10/10) također su propisane kazne za nelegalno odlaganje otpada na javne površine, a Grad Novi Vinodolski i Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o. tijekom turističke sezone provodit će pojačan nadzor u suradnji sa zaštitarskom tvrtkom.

Stoga, molimo sve građane i korisnike javne usluge odlaganja otpada da u zbrinjavanju svog otpada postupaju sukladno navedenim odlukama Grada Novi Vinodolski, izbjegnu kazne i daju svoj doprinos kako bi Novi Vinodolski bio ljepši i čišći te ugodan za život i boravak.

Također, molimo građane da se pridruže u „borbi“ protiv nelegalnog odlaganja otpada, na način da svoje npr. goste u apartmanima ili susjede  upozore i upute kako ispravno odlagati otpad, da sve nepravilnosti i neprimjereno ponašanje zabilježe i dostave u Grad Novi Vinodolski i komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o, te da ukoliko primijete kvar na polupodzemnim spremnicima isti obavezno prijave na broj +385 91 377 0000.

Novi Vinodolski ove godine obilježava 140 godina turizma, turizam je naša primarna djelatnost, stoga osim naše potrebe za čistim okolišem i zdravim životom, svi zajedno moramo raditi na promicanju i održavanju tradicije turizma, jer upravo zahvaljujući čistom moru, zraku i okolišu, zimzelenoj vegetaciji, blagoj mediteranskoj klimi, još 1878. godine, Novi Vinodolski je nedugo nakon Opatije, postao jedno od prvih turističkih mjesta primorskog kraja.

Jedino se zajedničkim doprinosom može širiti svijest o potrebi očuvanja okoliša za dobrobit sadašnjih i budućih naraštaja.

Skip to content